Category Archives: متفرقه

برای شهر بزرگ و شلوغی مانند استانبول ، داشتن خطوط مترو که دسترسی کامل به تمام مناطق شهر استانبول را داشته باشد بسیار ضروری است .استفاده از خطوط مترو موجب میشود که هم در هزینه و هم در وقت صرفه جویی شود وهر چقدر محل زندگی و کار افراد به ایستگاه مترو نزدیکتر باشد ، … Continue reading متروی استانبول کدام یک از مناطق این شهر را پوشش میدهد ؟

telegram