تماس با ما

آدرس دفاتر فروش ما در ترکیه

Turkey - Istanbul - Sariyer - Maslak- Beybi Giz plaza - 10 th floor- No36

دفتر استانبول 7117373-212-0090

 

مشاور فارسی زبان و تلگرام 9881215-531-0090

info@turkey-melk.com

    با ما در تماس باشید

    telegram