مناطق شهر استانبول

منطقه بشیکتاش استانبول بشیکتاش از مناطق بسیار قدیمی و مشهور استانبول است که در قسمت اروپایی در تنگه بسفر قرار دارد و از شمال با منطقه ساریر و شیشلی و از جنوب با بی اوغلو ، از غرب با کاییتحانه و از شرق با بسفر همسایه است . منطقه بشیکتاش استانبول بدون شک یکی از … Continue reading منطقه بشیکتاش استانبول

منطقه باعجیلار استانبول منطقه باعجیلار استانبول یکی از مناطق بخش اروپایی شهر استانبول میباشد.این منطقه تا قبل از سال 1992 از محله های منطقه باکیرکوی محسوب میشده و بعد از این سال به منطقه ایی مستقل تبدیل شده است. مساحت این منطقه 22 کیلومتر بوده و همسایگان این منطقه از جنوب باهچلی اولر، از غرب … Continue reading منطقه باعجیلار استانبول

منطقه باشاک شهیر استانبول منطقه باشاک شهیر استانبول یکی از مناطق مهم در قسمت اروپایی است . این منطقه از شرق با اسنلر ، از غرب با اسن یورت و آوجیلار ، از شمال با آرناووت کوی و از جنوب با باعجیلار و کوچوک چکمجه همسایه میباشد . ممکن است اسم این منطقه رو به … Continue reading منطقه باشاک شهیر استانبول

منطقه پندیک استانبول منطقه پندیک یکی از مناطق شرقی قسمت اروپایی شهر استانبول میباشد. این منطقه از غرب با کارتال، از جنوب با دریای مرمره، از شمال با سلطان بی لی، از شرق با گبزه و از شمال با جنگل های شیله همسایه است و 278 کیلومترمربع مساحت دارد . در سالهای اخیر به دلیل … Continue reading منطقه پندیک استانبول

منطقه عمرانیه استانبول منطقه عمرانیه یکی از مناطق آسیایی شهر استانبول میباشد  که از غرب با اسکودار، از جنوب با آتاشهیر، از شرق با سانجاک تپه، از شمال با چکمه کوی و از غرب با بیکوز همسایه است.منطقه عرانیه با مساحتی حدود 22000 هکتار دارای 35 محله میباشد. این منطقه نسبت به مناطق دیگر بخش … Continue reading منطقه عمرانیه استانبول

منطقه شیله استانبول منطقه شیله در قسمت اسیایی شهر استانبول واقع شده است. مساحت این منطقه 712 کیلومتر مربع و جمعیت آن 36516 نفر میباشد. همسایگان این منطقه از شرق کاندیرا،  از جنوب شرقی درینجه و کورفز، از جنوب پندیک و گبزه، از جنوب غربی چکمه کوی و از غرب  بیکوز میباشند. این منطقه یکی … Continue reading منطقه شیله استانبول

 منطقه گونگورن استانبول: منطقه گونگورن استانبول یکی از مناطق اروپایی شهر استانبول است که از شرق با منطقه زیتین بورنو و اسنلر ، از جنوب با منطقه باکیرکوی و از غرب با منطقه باهچلی اولر همسایه میباشد . این منطقه در مجاورت محله مرتر و زیتون بورنو قرار دارد و تقریبا تمام افرادی که در … Continue reading منطقه گونگورن استانبول

منطقه سیلیوری استانبول منطقه سیلیوری یکی از مناطق اروپایی شهر استانبول میباشد. این منطقه از شرق با بویوک چکمجه، از غرب با شهر تکیردا، از شمال با چاتالجا و از جنوب با دریای مرمره همسایه میباشد.مساحت این منطقه 893 متر مربع و جمعیت آن 137861 نفر در 18 محله و 8 روستا میباشد.آب و هوای … Continue reading منطقه سیلیوری استانبول

منطقه اسنلر استانبول منطقه اسنلر یکی از مناطق اروپایی شهر استانبول میباشد که از جنوب با منطقه سلطان قاضی، از شرق با مناطق بایرام پاشا، زیتین بورنو و قاضی عثمان پاشا، از غرب با مناطق باجیلار و باشاک شهیر و از شمال با گونگورن همسایه میباشد.این منطقه با مساحت تقریبی 19 کیلومتر دارای 18 محله … Continue reading منطقه اسنلر استانبول

منطقه بایرام پاشا استانبول منطقه بایرام پاشا یکی از مناطق قسمت اروپایی شهر استانبول است. این منطقه از از شمال با قاضی عثمان پاشا، از شرق با ایوب سلطان، از جنوب با زیتین بورنو و از غرب با اسنلر همسایه است.مساحت منطقه 698 کیلومتر مربع میباشد و جمعیتی حدود 271037 نفر در 11 محله دارد. … Continue reading منطقه بایرام پاشا استانبول

error: Content is protected !!